Program de loialitate

În calitate de posesor al cardului de membru Bookstore vei acumula suma necesara pentru a beneficia de reducere la fiecare achiziție din librăriile Bookstore.

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL

(1) Programul de fidelitate “Card de membru Bookstore.md” (denumit în continuare “Program”) este organizat și desfășurat de, numit în cele ce urmează "Organizatorul". Prelucrarea de date pentru acest Program este înregistrată la în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal.

(2) Participanții la Program sunt obligați sa respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Programului (denumit în continuare "Regulamentul").

(3) Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate prin afișarea, în permanență pe durata desfășurării Programului în librărie la cererea expresa a clienților și pe web la adresa www.bookstore.md 

2. TERITORIUL PROGRAMULUI

Programul este organizat pe teritoriul Republicii Moldova și se desfășoară în librăriile Bookstore.md și pe web la adresa www.bookstore.md.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Program pot participa toate persoanele (denumite în continuare "Participanți") care au reședința în Republica Moldova, cu vârsta de 18 ani împliniți la data intrării în Program, care, pe durata de desfășurare a Programului, urmează procedura descrisă, dețin un pașaport sau buletin valabil.

(2) Are dreptul de a solicita un card de membru Bookstore.md orice persoana care îndeplinește condițiile de mai sus și care efectuează o achiziție din magazinele participante, indiferent de valoarea tranzacției.

4. DURATA PROGRAMULUI

Programul are durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la încetarea programului va fi afișată în librăriile participante sau pe site cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării Programului, într-un loc vizibil. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament General.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării prealabile, cu minimum 7 zile înainte de data intrării în vigoare a modificărilor, pe site sau alte metode de notificare.

După data încheierii Programului, manifestată fizic prin retragerea afișării Regulamentului pe Site, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate și nu își mai asuma nici o obligație în legătură cu orice circumstanțe care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Programului.

5. ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

La program se poate participa numai prin completarea și semnarea Formularului de Înscriere în Program, prin care clientul ia la cunoștința și accepta termenii și condițiile Programului și își exprima consimțământul expres și fără echivoc de prelucrare a datelor furnizate. Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale, folosind litere de tipar, lizibile. Câmpurile obligatorii care trebuie introduse sunt următoarele: nume, prenume, data nașterii, localitatea/orașul/satul, numărul de contact și adresa de email. Formularul de înscriere în program se poate completa atât în librării, unde este apoi predat personalului din librărie, cât și online, pe site-ul www.bookstore.md. În cazul în care se completeaza formularul online, va fi necesar ca participantul să se apropie la librăria Bookstore care se află la adresa Alba Iulia 23/1a pentru a ridica cardul de loialitate. 

În cazul în care în sistemul informatic al Organizatorului nu este validat cardul, înseamnă ca formularul de înscriere nu a fost completat corect și nu a fost validat. În acest caz, Participantul trebuie sa completeze corect un nou Formular de înscriere.

6. CARDUL DE MEMBRU BOOKSTORE.MD

Orice client care îndeplinește condițiile prevăzute în prezentul regulament, poate solicita în librărie sau online formularul de înscriere în programul de fidelitate. Odată completate corect si complet toate câmpurile obligatorii din formular și semnat, participantului i se înmânează pe loc, în librărie, un card de membru Bookstore.md având element unic de identificare un cod unic de bare.

Din momentul activării cardului în sistem, participantul are la dispoziție 24 de luni pentru a efectua achiziții din librăriile Bookstore.md.

Dacă, în 24 luni de la activarea cardului în sistemul Organizatorului, Posesorul cardului nu utilizează cardul, acesta va fi dezactivat.

În cazul în care posesorul de card nu prezintă la casa de marcat în momentul achiziției cardul pentru scanare sau daca face achizițiile online – nu va indica codul de bare tipărit pe cardul fizic, acesta nu va cumula achiziții pentru activarea beneficiilor și nici nu va putea beneficia de avantajele cardului. Codul de bare tipărit pe cardul fizic trebuie scanate în librărie.

La fiecare achiziție, posesorii de card care au un card activ în sistemul de gestiune al Organizatorului, pot acumula suma necesara pentru a beneficia de reducere. Respectiv daca acumuleaza cumparaturi în valoarea de 500 lei – 5%, 1000 lei –7%, 1500 lei – 10%.

Organizatorul își rezerva dreptul de a organiza programe de reduceri și oferte destinate exclusiv posesorilor de card.

Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate Bookstore. Falsificarea oricărui card se pedepsește conform legilor în vigoare.

Pentru protecția Participanților la Programul de fidelitate Bookstore, Organizatorul sau angajații acestuia pot solicita participantului un act de identitate la utilizarea cardului de fidelitate Bookstore.md.

Cardul de fidelitate Bookstore nu este un instrument de plata. Posesorul nu poate achiziționa produse sau servicii pe baza acestui card, poate doar beneficia de avantajele oferite de către Organizator.

Organizatorul își rezerva dreptul de a emite, adițional cardului Bookstore, și alte tipuri de carduri, adresate doar anumitor categorii de clienți în baza unor regulamente distincte. Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica corectitudinea informațiilor declarate de participant pe Formularul de Înscriere în programul de Fidelitate Bookstore, la momentul semnării Formularului de Înscriere.

7. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE 

Utilizarea cardului de fidelitate se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul acestuia își asuma întreaga responsabilitate privind orice problema ce poate apărea în legătură cu beneficiile programului de fidelitate I. Pentru a beneficia de avantajele Programului, posesorul cardului de fidelitate trebuie să prezinte în momentul achiziției cardul pentru ca angajații magazinelor participante să poată citi codul de bare înscris pe acesta. Pentru a achiziționa produse din librărie și a beneficia de reducerea acumulata, este obligatorie prezentarea cardului sau a codului înscris pe el,  în format fizic.

Pentru a putea vizualiza suma acumulata se scanează cardul sau codul înscris pe el în programa companiei.

Achiziționarea voucherelor din cadrul librăriei Bookstore, indiferent de valoarea acestora, nu pot fi incluse în suma acumulată pe cardul de fidelitate. Fiindcă voucherul semnifică un avans pe care dumneavoastră îl acordați companiei noastre, îl puteți utiliza la procurarea ulterioară a produselor prin valorificarea voucherului.

La calculul sumei acumulate prin achizițiile efectuate de posesorii cardurilor pentru intrarea în programul de fidelitate, sunt luate în calcul toate cumpărăturile efectuate în librăriile participante din Chișinău și din țară, precum și cele din librăria online www.bookstore.md. În același sens, beneficiile cardului sunt valabile în condițiile prezentului regulament, în orice librărie, din Chișinău și țară.

Participantul poate solicita informații cu privire la statusul cardului de fidelitate prin scanare în librărie, printr-o solicitare scrisa la adresa de e-mail info@bookstore.md.

8. DEZACTIVAREA CARDULUI DE FIDELITATE 

Cardul I va fi dezactivat în cazul în care posesorul acestuia solicita în scris cu o cerere semnată, datată și transmisă către sediul Organizatorului sau către adresa de e-mail info@bookstore.md, astfel având loc ștergerea datelor cu caracter personal din baza de date a Organizatorului și/sau încetarea prelucrării acestora. Dezactivarea se va realiza în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării de către Organizator.

În cazul în care Participantul nu achiziționează nici un produs sau serviciu din oricare din magazinele Bookstore pe o perioada consecutivă de 24 luni, Participantului i se dezactivează cardul Bookstore, pierzând toate achizițiile cumulate pentru intrarea în program sau toate beneficiile cardului.

Organizatorul își rezerva dreptul de a dezactiva cardul în caz de fraudă, tentativă de fraudă sau în cazul folosirii inadecvate a programului de fidelitate.

În cazul dezactivării cardului pentru oricare dintre motivele de mai sus, pentru a putea intra în posesia unui nou card, participantul trebuie să completeze un nou formular de înscriere în Program.

9. ÎNLOCUIREA CARDULUI SAU EMITEREA UNUI NOU CARD 

Înlocuirea cardului se poate face în cazul deteriorării, pierderii sau furtului acestuia.

În cazul deteriorării, furtului sau pierderii cardului, posesorul poate solicita emiterea unui card nou prin completarea unui formular nou de înscriere în Program, specificând în scris faptul că dorește înlocuirea cardului vechi pe motiv de deteriorare, furt sau pierdere.

În acest caz, Organizatorul va emite pe loc un nou card de fidelitate. Organizatorul va păstra statusul cardului vechi și va transfera pe cardul nou, toate beneficiile sau valorile de achiziții cumulate, în cel mult 30 zile de la solicitarea efectuata de Posesor în acest sens, prin completarea formularului aferent. De la primirea noului card și până la activarea în sistemul Organizatorului a cardului nou (păstrând statutul cardului vechi), Posesorul nu îl va putea folosi pentru a beneficia de avantaje și nici nu va putea cumula achiziții pentru activarea beneficiilor.

În cazul în care posesorul cardului își schimba numele (sau alte date personale), posesorul cardului este obligat sa completeze în orice librărie un nou formular de înscriere în care sa specifice că dorește doar actualizarea datelor personale din baza de date a Organizatorului.

Organizatorul are dreptul de a verifica dacă înlocuirea cardului sau emiterea unui nou card este sau nu motivată și să refuze emiterea unui nou card.

În toate situațiile însă înlocuirea sau emiterea unui nou card se poate realiza o singură dată. Solicitările ulterioare vor fi refuzate, cu excepția cazului în care în urma verificărilor efectuate de către Organizator acesta constată, în situații excepționale, că poate emite sau înlocui încă o data un cardul de fidelitate.

10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu aveți o obligație legala sau contractuala de a ne furniza datele Dvs cu caracter personal, însă, dacă veți alege să nu le furnizați nu veți participa la acest program. Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automata în ceea ce vă privește și nu intenționăm să le folosim în alte scopuri decât cele declarate mai sus.

Datele Dvs. sunt colectate de către Editura Prut International SRL cu sediul în Chisinau, strada Alba Iulia 23/1a, reprezentata prin Corneliu Molea. Solicitarile dvs. le puteti transmite la adresa: strada Alba Iulia 23/1a.

Vă solicităm date cu caracter personal (nume, prenume, data nașterii, sex, sector, localitate, telefon, adresa de email) în scopul emiterii cardului de fidelitate Bookstore.md. Informațiile obținute în urma completării prezentului formular vor fi utilizate pentru a stabili strategia de marketing și comerciala a Editura Prut International SRL, respectiv pentru a oferi clienților noștri produse adaptate nevoilor lor.

Datele personale asociate programului de fidelitate care sunt culese prin intermediul formularelor tipărite, o efectuăm în conformitate cu dispozițiile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08 iulie 2011. Vom păstra datele pe care ni le furnizați pe durata necesară realizării analizelor pe baza cărora se va stabili strategia de marketing și comercială a Editura Prut International SRL și pentru a justifica în fața organelor fiscale, la cerere. În cazul în care v-ați exprimat consimțământul pentru a vi se transmite newsletter adresa Dvs de email va fi păstrata până veți alege să vă dezabonați. Dezabonarea se va putea face prin accesarea link-ului existent în fiecare newsletter.

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați :

- să ne solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm datele dumneavoastră, să le corectam, să le ștergem, să suspendăm prelucrarea datelor și dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări;

- aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pe care ni l-ati acordat pentru a vă prelucra datele în orice moment. Caracterul legal al prelucrării pe care am efectuat-o până la retragerea consimțământului nu va fi afectat de retragerea ulterioara a consimțământului; 

- dreptul de a solicita scopul prelucrării datelor colectate,

- dreptul de a fi informat dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sînt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde,

- dreptul de a fi informat, 

- dreptul de acces la date, 

- dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, 

- dreptul de opoziție asupra datelor cu caracter personal ce-i vizează, 

- dreptul de a te adresa în justiție

11. Litigiile 

(1) Eventualele reclamații ale participanților la programul de fidelitate, se vor trimite în scris la adresa Organizatorului sau vor fi trimise prin e-mail la info@bookstore.md și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă în conformitate cu dreptul comun.